Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Polisemia verbelor de mișcare

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

06.04.2017
Volumul: 
51 pagini
Cuprins: 

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I. POLISEMIA UNOR PĂRȚI DE VORBIRE

1.1. Polisemia în limbă

1.2. Polisemia și omonimia în limbă

1.3. Polisemia substantivelor

1.4. Polisemia adjectivelor

1.5. Polisemia adverbelor

 

CAPITOLUL II. POLISEMIA VERBELOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ  

2.1. Verbe monosemantice în limba română

2.2. Verbe polisemantice în limba română

2.3. Verbe de mișcare polisemantice în limba română

 

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Descriere: 

Polisemia este un fenomen de limbă care constituie una din caracteristicile fundamentale ale sistemului lexical şi este, în principiu, o urmare a evoluţiei semantice a cuvântului, mai corect a mutaţiilor semantice. Polisemia sau polisemantismul e capacitatеа cuvântului de a avеа mai multe sensuri şi se opune monosemiei sau monosemantismului denumire rezervată pentru cuvintele cu un singur sens (fenomen specific mai ales terminologiei ştiinţifice şi tehnice).

10 puncte