Top20.md

Languages

Top menu

Custom Search 1

Diateza în Limba Română

Categorie:

Tipul lucrării:

Date created:

06.04.2017
Volume: 
114 pages
Cuprins: 

ARGUMENT. 1

I. Conceptul şi termenul de „categorie gramaticală“ în limba română. 4

I.1. Definirea „categoriei gramaticale“. 4

I.2. Categoriile gramaticale specifice verbului 10

 

II. Categoria gramaticală a „diatezei“- concept, terminologie, definire. 12

II.1. Diateza- categorie morfologică sau sintactică?. 12

II.2. Tradiţie si inovaţie în interpretarea conceptului de „diateză“. 16

II.3. Criterii pentru identificarea categoriei gramaticale a diatezei. Conţinutul şi forma categorială. 20

II.4. Subcategorizarea diatezelor 24

II.5. Clasificarea verbelor din punctul de vedere al diatezelor 26

 

III. Diateza activă. 29

III.1. Definirea diatezei active. 29

III.2. Conţinut şi formă categorială. 31

 

IV. Diateza pasivă. 37

IV.1. Definirea diatezei pasive. 37

IV.2. Conţinut şi formă categorială. 42

 

V. Diateza reflexivă. 48

V.1. Definirea diatezei reflexive. 48

V.2. Conţinut şi formă categorială. 56

V.3. Consideraţii asupra aspectelor reflexivului 59

V.3.1. « Valoarea obiectivă » , activă sau reflexivă?. 63

V.3.2.Aspecte ale « valorii dinamice » a unor verbe. 65

V.3.3.Expresivitatea verbelor la diateza reflexivă. 73

 

VI. Diateza reciprocă-definire, conţinut şi formă categorială. 80

VII. Diateza impersonală. 89

VII.1. Definire, conţinut şi formă categorială. 89

VII.2. Verbe impersonale şi construcţia lor 94

 

VIII. CONSIDERAŢII FINALE. 99

 

ANEXĂ: PREZENŢA  FLECTIVULUI  „SE”  ÎN  MARCAREA  DIATEZELOR ÎN  LIMBA  ROMÂNĂ.. 102

BIBLIOGRAFIE.. 105

SIGLE /ABREVIERI 109

IZVOARE.. 109

Description: 

Lucrarea de faţă are ca obiect un aspect controversat al gramaticii limbii române, şi anume, problema categoriei gramaticale a diatezei, care a suscitat în decursul timpului, numeroase dezbateri, unele contradictorii.

Luând în considerare natura categoriei: morfologică, sintactică, gramaticală, lexico-gramaticală, pragmatică, criteriile de clasificare a diatezelor, felurile diatezelor, prin precizarea conţinutului categorial şi a expresiei categoriale, se contată incoerenţe în interpretări.

10 points