Top20.md

Languages

Top menu

Custom Search 1

Securitatea nationala a Republicii Moldova in contextul democratizarii societatii - aspecte politico-informationale

Categorie:

Tipul lucrării:

Date created:

09.03.2017
Volume: 
146 pages
Cuprins: 

ADNOTARE (în limbile română, rusă și engleză).........5
LISTA ABREVIERILOR.............................................8
INTRODUCERE.......................................................9

 

I. REPERELE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII PROBLEMATICII SECURITĂŢII NAŢIONALE......23
1.1 Securitatea națională în abordare politologică......23
1.2. Interpretarea securității naţionale în contextul democratizarii societăţii......32
1.3. Emergenţa problematicii securităţii informaţionale în cadrul devenirii societăţii informaţionale.....40
1.4. Oportunităţile cercetării securităţii informaţionale din perspectiva multidimensională......46
1.5. Concluzii la Capitolul I........51

 

II. AMENINŢĂRI ŞI RISCURI LA ADRESA SECURITĂŢII NAŢIONALE A REPUBLICII MOLDOVA.......54
2.1. Structura ameninţărilor la adresa securităţii naționale a Republicii Moldova...54
2.2. Impactul factorilor interni asupra securităţii naționale a Republicii Moldova.......65
2.3. Influenţa factorilor externi asupra securităţii naționale a Republicii Moldova....69
2.4. Efectele războiului informaţional asupra parcursului democratic al Republicii Moldova.......77
2.5. Concluzii la Capitolul II.........94

 

III. ASIGURAREA SECURITĂŢII NAŢIONALE A REPUBLICII MOLDOVA ÎN CONTEXTUL TRANSFORMĂRILOR SOCIETALE: MECANISME ŞI SOLUŢII.....96
3.1. Perfecţionarea cadrului politico-juridic de garantare a sistemului de securitate națională a Republicii Moldova.......96
3.2. Consolidarea securităţii naţionale a statului: implicarea factorului informaţional.......102
3.3. Rolul mass-mediei în situaţii de criză.....109
3.4. Opţiunile de securitate ale Republicii Moldova în contextul integrării europene şi cooperării euroatlantice....114
3.5. Concluzii la Capitolul III......121

 

 

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI.........123
BIBLIOGRAFIE...................................................128
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII......145
CURRICULUM VITAE AL AUTORULUI TEZEI.......146

Description: 

Examinarea securitătăţii naționale a Republicii Moldova constituie un subiect nou și de o importanță majoră pentru cercetările în domeniul ştiinţelor politice în arealul investigaţional autohton. Dacă în perioada existenţei fostei Uniuni Sovietice, modul de organizare şi exercitare a securităţii naționale avea un caracter secret, determinând atât imposibilitatea controlului acesteia din partea societății și constituind, astfel, o premisă pentru numeroase încălcări ale drepturilor omului, cât şi lipsa unor investigaţii aprofundate ale fenomenului securităţii, după declararea suveranităţii şi independenţei, Republica Moldova şi-a creat propriul sistem de securitate, un cadru juridico-normativ şi structuri abilitate în domeniu, constituite pe principii democratice.

10 points