Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Comparație între sistemul contabil din România, Japonia și America

Категория:

Тип работы:

Дата создания:

19.01.2019
Объем: 
21 страниц
Cuprins: 

Conform cadrului IASB se precizează că, deşi situaţiile financiare pot fi asemănătoare de la o ţară la alta, există totuşi diferenţe la nivelul lor, ale căror cauze trebuie cercetate în diversitatea de circumstanţe economice, politice, juridice şi sociale. Astfel, IASB este puternic influenţat de organismul american de normalizare contabilă, Financial Accounting Standards Board din Statele Unite ale Americii (FASB).

Описание: 

Privită în ansamblul său, contabilitatea este o tehnologie care se aplică într-o varietate de contexte politice, economice şi sociale. Datorită dezvoltării acestor domenii s-a ajuns la situaţia existenţei unui mediu contabil global, în care se pune accent din ce în ce mai mult pe unitate la nivel de raportări financiare

4 пойнты