Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Studiul peisajelor culturale din Podișul Nistrului

Категория:

Тип работы:

Дата создания:

28.06.2018
Объем: 
108 страниц
Cuprins: 

INTRODUCERE
 
Capitolul I. Teoria și metodologia studiului peisajelor culturale

1.1. Peisajul cultural – integrare a patrimoniului natural și cultural
1.2. Școli și curente în abordarea conceptuală a peisajelor culturale
1.3. Studiul peisajelor culturale în Republica Moldova

 

Capitolul II. Structura spațio-temporală a peisajelor culturale din podisul Nistrului
2.1. Factorii și premisele formării peisajelor culturale
2.2. Categorii de arii protejate și rolul lor în protejarea, conservarea și promovarea peisajelor culturale
2.2.1. Cadrul natural ca condiții de favorabilitate în dezvoltarea peisajului cultural
2.2.2. Rezervații științifice, rezervațiii naturale, arii cu management multifunctional, monumentele naturale (geologo-paleontologice, botanice, hidrologice).
2.3. Componentele antropice ale peisajelor culturale
2.3.1. Patrimoniul archeologic ca nuclee în constituirea peisajelor culturale
2.3.2. Populația și așezările umane ca elemente cheie în formarea și evoluția peisajelor culturale
2.3.3. Elementele culturale în valorizarea peisajelor (conace boierești, complexe monastice, biserici, clopotnițe, cruci semnificative, muzee, cetăți, monumente comemorative).

 

Capitolul III. Valorificarea elementelor patrimoniului natural și cultural

 

Capitolul IV. Clasificarea și regionarea peisajelor culturale din podișul Nistrului
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Описание: 

Termenul de peisaj a fost folosit pentru prima dată de către pictorii Renaşterii, definind un tablou în care natura observată de om este personajul principal. Din cele mai vechi timpuri au existat două maniere de a înţelege pictura peisajului, fiind reflexe a două principale arhetipuri culturale: cosmocentrismul ce caracterizează cultura orientală şi antropocentrismul ce caracterizează cultura occidentală.

10 пойнты