Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Aplicarea caricaturii la orele de istorie în ciclul liceal

Категория:

Тип работы:

Дата создания:

27.06.2018
Объем: 
74 страниц
Cuprins: 

INTRODUCERE

 

1. FUNDAMENTAREA TEORETICĂ ȘI METODOLOGICĂ RESURSELOR IMAGISTICE ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL
1.1. Motivarea pentru studiul istoriei în Republica Moldova la treapta preuniversitară
1.2. Tipuri și clasificări a resurselor imagistice aplicate în procesul didactic

 

2. FORMAREA ȘI APLICAREA CARICATURII LA ORELE DE ISTORIE
2.1. Aplicarea surselor imagiste la orele de istorie
2.2. Metodologia de aplicare și interpretarea caricaturii la orele de istorie în ciclul liceal

 

3. ASPECTE APLICATIVE ALE CARICATURII LA ORELE DE ISTORIE ÎN CLASA A X-A
3.1. Testul de diagnosticare privind perceperea de către elevi a caricaturii
3.2. Modele de „bune practici” de caricatură la orele de istorie în clasele de liceu

 

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Описание: 

Istoria are menirea de a-i învăţa рe elevi să aрrecieze rolul şi semnificaţia surselor istorice în рrocesul de cercetare, să însuşească metodele de investigaţie istorică (colectarea, selectarea, sistematizarea, analiza, comрaraţia, evaluarea etc.), să formuleze şi să răsрundă corect la întrebări desрre trecut etc.

10 пойнты