Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Programele TV destinate copiilor. Specifice rigori

Категория:

Тип работы:

Дата создания:

13.04.2017
Объем: 
67 страниц
Cuprins: 

INTRОDUCERE.. 2

 

CAPITОLUL I. SPECIFICUL EMISIUNILOR DESTINATE COPIILOR........6

1.1. Limbajul şi imaginea folosite în emisiunile pentru copii 6

1.2. Violenţa în desenele animate. 14

1.3. Ce spun organizaţiile internaţionale despre emisiunile destinate copiilor. 24

 

CAPITОLUL II. ANALIZA COMPARATIVĂ A PROGRAMELOR TV PENTRU COPII (GURINEL ŞI MINI-MAX) 35

 

CОNCLUZII ŞI RECOMANDĂRI. 52

BIBLIОGRAFIE.. 55

ANEXE.. 60

Описание: 

Filosofii, sociologii, pedagogii au constatat nu o dată că una dintre cele mai dificile probleme spirituale cu care se confruntă societatea la sfârşitul secolului al XX-lea este limbajul şi imaginea folosită în emisiunile destinate pentru copii, ceea ce duce inevitabil la o revizuire a bursei valorilor culturale. Tributari ai acestui mijloc de informare în mase devin, în primul rînd, copiii şi adolescenţii, care realmente trăiesc în două lumi.

10 пойнты