Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Evaluarea terenului cu destinatia agricolă (multianuale) în s. Dolna, r-nul Străşeni

Категория:

Тип работы:

Дата создания:

21.01.2017
Объем: 
34 страниц
Cuprins: 

INTRODUCERE..........3

 

1. ANALIZA ŞI CARACTERISTICA FONDULUI FUNCIAR.......4

1.1. CARACTERISTICA FONDULUI FUNCIAR ÎN S. DOLNA, RAIONUL STRĂŞENI........4

1.2. STRUCTURA ŞI CARACTERISTIA FONDULUI FUNCIAR PE CATEGORII DE TERTORII….8

1.3. STRUCTURA ŞI CARACTERISTICA FONDULUI FUNCIAR DUPA FORMA DE PROPRIETATE ÎN S. DOLNA, RAIONUL STRĂȘEN……13

1.4. CONCLUZII......15

 

2. CARACTERISTICA PIEŢEI FUNCIARE ÎN S. DOLNA, RAIONUL STRĂŞENI.......15

2.1. ANALIZA FACTORILOR DE INFLUIENŢĂ..........15

2.2. CLASIFICAREA ŞI CARACTERISTICA FACTORILOR DE INFLUIENŢĂ........18

2.3. CONCLUZII...........21

 

3. EVALUAREA TERENURILOR CU DESTINAŢIE AGRICOLĂ........22

3.1. IDENTIFICARE ȘI DESCRIEREA OBIECTULUI EVALURII..........22

3.2. DEFINIREA PREȚULUI LOTULUI DE PAMÂNT DIN S. DOLNA RAIONUL STRĂŞENI PRIN   ABORDAREA COMPARAŢIEI PARE....23

3.3. ESTIMAREA VALORII DE PIAȚĂ A LOTULUI DE TEREN  CU DESTINAȚIE AGRICOLĂ PRIN ABORDAREA VENITURILOR……26

3.4. RECONCILIEREA VALORII ESTIMATE……31

3.5. CONCLUZIE………32

 

BIBLIOGRAFIE..........34

Описание: 

Lucrarea dată va include evaluarea a unui lot de pămînt de cultura multianuala din Raionul Straşeni, s. Dolna. Evaluarea are drept scop estimarea valorii de piaţă a terenului în cazul vînzării-cumpărării acestuia.

Această temă este actuală anume prin faptul că proprietarii bunurilor imobile, investitorii, companiile de asigurare, instituţiile financiar-creditare, într-un sens beneficiarii serviciilor de evaluare, se interesează tot mai des de valoarea de piaţă a bunurilor imobile decît de preţul normativ, care reflectă cheltuielile totale necesare pentru utilizarea şi întreţinerea terenurilor.

7 пойнты