Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Metodologii și procedee de masurare a nivelelor și debitelor de apă în rîuri la rețelele de monitoring hidrologic

Категория:

Тип работы:

Дата создания:

12.11.2016
Объем: 
87 страниц
Cuprins: 

Introducere

CAPITOLUL I. METODE ȘI INSTRUMENTE CLASICE UTILIZATE

1.1. Metode clasice de masurare a nivelelor apei în rîuri

1.2. Metode clasice de masurare a vitezei apei în rîuri

1.3. Prelucrarea datelor masurătorilor și instrumente

 

CAPITOLUL II. METODE CONTEMPORANE UTILIZATE

2.1. Construcții moderne de măsurare a nivelurilor în rîuri

2.2. Elemente de hidrometrie modernă a vitezei apei în rîuri

2.3. Calculul debitelor lichide în râuri cu ajutorul moriştii hidrometrice și cu ajutorul flotorilor

 

CAPITOLUL III. METODE ȘI UTILAJE DE PERSPECTIVĂ

3.1. Metode și echipamente de perspectivă în măsurarea nivelului apei în rîuri

3.2. Sisteme de perspectivă în monitorizarea vitezei apei în rîuri

3.3. Modernizarea sistemului de măsurare, stocare, transmitere a datelor hidrologice în rîurile din Republica Moldova

 

Concluzii

Bibliografie

Anexe

Описание: 

Prezenta teză de master constituie o evaluare din punct de vedere hidrologic a metodelor și procedeelor de măsurare a nivelului și debitului de apă în rîuri.

Apa, ca element al vieţii pe Terra, a intrat în preocuparea multor discipline, dar rămâne obiectul de studiu al hidrologiei. Ea este cea care studiază proprietăţile generale ale apelor din natură, legile proceselor interne şi interdependenţa cu celelalte componente ale mediului înconjurător.

10 пойнты