Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Măsurarea și prelucrarea vitezei apei râurilor

Категория:

Тип работы:

Дата создания:

10.11.2016
Объем: 
24 страниц
Cuprins: 

ARGUMENT

CAPITOLUL I – APELE CURGATOARE

I.1. Sistemele de rauri

I.2. Principalele tipuri de retele hidrografice

I.3. Densitatea bazinului hidrografic

I.4. Evolutia unui sistem hidrografic

 

CAPITOLUL II - MASURAREA VITEZEI APEI

II.1. Alegerea verticalelor de viteza

II.2. Alegerea punctelor de masurare in verticalele de viteza

II.3. Masurarea vitezelor pe verticala

 

CAPITOLUL III - CRONOMETRAREA PULSATIILOR SI   INSCRIEREA DATELOR IN CARNET

 

CAPITOLUL IV-MASURAREA VITEZEI APEI CU FLOTORI

IV.1. Masurarea vitezei apei cu flotori - generalitati

IV.1. Masurarea vitezei apei cu flotori liberi

IV.2. Masurarea vitezei apei cu flotori captivi

 

CONCLUZII

BIBLOGRAFIE

Описание: 

Hidrologia este ştiinţa care studiază originea, distribuţia şi caracteristicile apelor terestre, ea având ca obiect general studiul ciclului apei în natură.

Apa reprezintă unul din elementele naturale indispensabile existenţei lumii vii. Ea are un rol fundamental în desfăşurarea proceselor naturale (fizico-chimice, biologice, climatice, în modelarea reliefului) şi a activităţilor social-economice, constituind un mijloc important de comunicaţie şi de apărare, o materie primă pentru industrie, o sursă apreciată pentru energie, pentru irigarea culturilor, alimentarea populaţiei.

6 пойнты