Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Controlul procesului de producţie şi a calităţii produsului Salam crud-afumat Venskaia

Категория:

Тип работы:

Дата создания:

08.03.2016
Объем: 
93 страниц
Cuprins: 

Introducere

 

Compartimentul I. Analiza literaturii
1.1 Caracteristica materialelor prime utilizate pentru fabricarea producţiei din carne
1.2 Rolul culturilor starter pentru dirijarea proceselor de fermentare a salamurilor crud-afumate
1.2.1.Adaosuri şi suplimente în industria cărnii
1.3 Tehnologii moderne de fabricare a salamurilor crud-afumate

1.4 Ambalaje

 

Compartimentul II. Caracteristica produsului  "Salam crud-afumat Venskaia"
2.1 Caracteristica produsului finit
2.2 Caracteristica materiei prime pentru fabricarea salamului "Venskaia"
2.3 Caracteristica materialelor auxiliare
2.4 Schema-bloc de fabricaţia a salamului "Venskaia"

 

Compartimentul III. Calcule tehnologice
3.1 Reţelele de fabricaţie a produsului proiectat
3.2 Calculaţia materiei prime.
3.3 Calculaţia materialelor auxiliare
3.4 Calculaţia şi selectarea utilajului
3.5 Descrierea procesului tehnologic

 

Compartimentul IV. Controlul procesului de producţie şi a calităţii produsului
4.1 Controlul materiei prime şi auxiliare.
4.2 Controlul fluxului tehnologic de producţie
4.3 Controlul produsului finit

 

Compartimentul V. Calculul eficacităţii economice a produsului proiectat

Compartimentul VI. Securitatea muncii în procesul de producţie

Concluzie
Bibliografie

Описание: 

Una dintre cele mai importante ramuri ale industriei alimentare constituie industria cărnii, care este sursa principală din raţia alimentară zilnică a populaţiei care o asigură cu proteine. Produsele de bază a acestei ramuri sunt salamurile. Pentru îmbunătăţirea calităţii produsului finit s-au introdus tehnologii şi linii noi de fabricaţie. S-a organizat producţia pe baze ştiinţifice, cu scopul de a valorifica integral şi în condiţii cât mai economice întreaga materie primă de origine animală destinată consumului uman.

9 пойнты