Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Cum să verificăm corectitudinea unei teze sau disertații?

Trebuie să verificați cu atenție munca înainte de a depune disertația sau teza dumneavoastră la comisia de control. Această listă oferă informații suplimentare cu privire la ce să atragem atenția când verificăm teza sau disertația.

 

LIMBAJUL

Este clar limbajul și adecvat stilul?
Se evită complexitatea inutilă?
Sunt definiți termenii necunoscuți?
Sunt conectate bine frazele în teză?
Este nevoie ca unele fraze să fie combinate sau divizate?
Vocabularul este folosit cu acuratețe?
Subiectele și verbele sunt corecte după persoană și număr?
Este corect scrisul gramatical în lucrarea de diplomă?

 

ILUSTRAȚII

Ilusrațiile, cum ar fi tabelele, figurile și desenele sunt clar numerotate, numite, și se fac referințele în text?

 

FORMATUL

Sunt titlurile și subtitlurile formatate în mod corespunzător?

Este bibliografia într-un stil aprobat de către facultatea ta?

Este fiecare intrare completă?

Fiecare punct respectă cerințele stabilite?

 

REGULI GRAMATICALE

Sunt utilizate în mod corect semnele de punctuație în interiorul și la sfârșitul propozițiilor?
Sunt literele majuscule utilizate atunci când sunt necesare?
Ai verificat ortografia în teza de licență?

 

Vă rugăm să verificați site-ul nostru de mai multe ori, căci aici puteți găsi o gamă variată de lucrări de diplomă, teze de master, referate, teze de specialitate.

 

Noi adăugăm frecvent noi sfaturi cu privire la scrierea lucrărilor de diplomă!