Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Aprovizionarea unu şantier de construcţii

Категория:

Тип работы:

Дата создания:

20.05.2015
Объем: 
89 страниц
Cuprins: 

CUPRINS

 

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND APROVIZIONAREA ÎNTREPRINDERII

1.1 Noţiuni generale privind întreprinderea şi aprovizionarea

1.2 Atribuţiile şi obiectele aprovizionării

1.3 Procesul de aprovizionare a întreprinderii de construcţii

 

 

CAPITOLUL II. APROVIZIONAREA ŞANTIERULUI DE CONSTRUCŢII LA ÎNTREPRINDEREA “VLADISAM” SRL

2.1 Caracteristica generală a întreprinderii de construcţii “Vladisam” SRL

2.2. Şantierele de construcţie a SRL “Vladisam”

2.3 Aprovizionarea cu materiale de construcţii

2.4 Aprovizionarea cu maşini şi utilaje

2.5 Aprovizionarea cu energie electrică şi cu apă

2.6 Aprovizionarea cu forţă de muncă

 

 

CAPITOLUL III. ORGANIZAREA INTERNĂ A ŞANTIERULUI DE CONSTRUCŢII-MONTAJ CARE UTILIZEAZĂ STRATEGII FLEXIBILE

3.1 Reorganizarea internă, impusă de strategiile flexibile de aprovizionare

3.2 Model de organizare a fluxului de activităţi în cadrul unui şantier modern de construcţii-montaj, care utilizează strategii flexibile de aprovizionare

 

 

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Описание: 

Trecerea  la economia de piaţă, privatizarea pămîntului,a averii şi reorganizarea fostelor întreprinderi au apărut condiţii pentru crearea întreprinderilor de construcţii noi bazate pe proprietatea privată.

9 пойнты