Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Valentele formative ale jocului didactic - metoda si forma de organizare a activitatii instructiv-evaluative din invatamintul primar

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

16.07.2018
Volumul: 
112 pagini
Cuprins: 

Argument 
 
Capitolul I - ŞCOLARUL MIC SI ŞOCUL ŞCOLARIZĂRII 

1.1. Caracterizarea generala a stadiului micii şcolarităţi 
1.2. Particularităţile fizice şi psihice ale şcolarului mic 
1.3. Personalitatea şcolarului mic 
 
Capitolul II. Învăţarea şcolară 
2.1. Concepte şi semnificaţii 
2.2. Forme şi tipuri de învăţare 
2.3. Memorie şi învăţare 
 
Capitolul III. Jocul didactic-metodă şi formă de organizare în procesul de învăţământ din ciclul primar 
3.1. Conceptul de joc 
3.2. Natura şi funcţiile formative ale jocului 
3.3. Clasificarea jocurilor 
3.4. Utilizarea jocului didactic în ciclul primar 
3.5. Jocul didactic-metodă activă în predarea-învăţarea la clasele primare 
3.6. Condiţii eficiente necesare organizării şi desfăşurării jocului didactic 
3.7. Evaluarea elevilor din ciclul primar, prin jocul didactic 

 

Capitolul IV – Metodologia cercetării. Studiu privind valenţele formative ale jocului didactic privind dezvoltarea proceselor psihice ale elevilor 
4.1. Valenţele formative ale jocului didactic 
4.2. Ipoteza 
4.3. Obiectivele 
4.4. Metodologia cercetării  
4.5. Prezentarea, analiza şi interpretarea rezultatelor 

 

Concluzii 
Anexe
Bibliografie

Descriere: 

Nici o altă activitate nu are atâta răsunet în sufletul copilului ca jocul (John Locke). In evoluţia ontogenetică a omului, jocul este asociat mai mult copilăriei, dar ar fi de reţinut că un adult care nu s-a jucat în copilărie, este frustat toată viaţa. Considerăm că nimic nu ,,fură,, mai mult din existenţa umană, din formarea personalităţii decât lipsa jocului în copilărie.

10 puncte