Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Unirea Basarabiei cu România şi ratificarea ei internaţională

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

05.01.2019
Volumul: 
84 pagini
Cuprins: 

I. Introducere ...... 3
Note la introducere .......14
II. Capitolul I. Deşteptarea românilor basarabeni în 1917. Lupta pentru autonomie.
§1. Premizele marelui act istoric al Unirii .................................................... 22
§2. Crearea partidului Naţional Moldovenesc-promotorul ideii naţionale. Programul şi activitatea lui....26
§3. Organizaţiile militare moldoveneşti. Congresul ostaşilor moldoveni. Proclamarea autonomiei Basarabiei. .32

III. Capitolul II. Organizarea internă a Republicii Democratice Moldoveneşti.
§1. Crearea sfatului Ţării. .........36
§2. Formarea Republicii Democratice Moldoveneşti şi construirea primului guvern. ......42
§3. Proclamarea independenţei Republicii Democratice Moldoveneşti. ..... 47

IV. Capitolul III. Unirea Basarabiei cu România şi lupta pentru recunoaşterea ei internaţională.
§1. Unirea condiţionată a Basarabiei cu România din 27 martie 1918. ....... 52
§2. Ratificarea de către Parlamentul României şi lupta pentru recunoaşterea internaţională a Unirii Basarabiei cu România. .....59

V. Note la Capitolul I-III ..........67
VI.Încheiere.........................72
VII. Bibliografie ...................77

Descriere: 

Marea Unire reprezintă una din cele mai importante evenimente ale istoriei neamului românesc. La 1918, în urma destrămării imperiului rus şi cel Astro-Ungar, teritoriile româneşti aflate timp îndelungat sub stăpînire străină s-au reunit cu România, formîndu-se astfel statul naţional unitar român, care a cuprins în hotarele sale aproape toate teritoriile locuite de români. Pînă nu demult evenimentele ce s-au petrecut în Basarabia în 1917-1918 au fost cu mută grijă ascunse de ideologii „internaţionalişti”, ce promovau cu multă rîvnă politică de deznaţionalizare a poporului băştinaş, lipsindu-l de orice informaţie veridică despre acest important epizod din istoria românilor basarabeni.

10 puncte