Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Tendinte în proza română literară basarabeană postsovietică

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

08.04.2017
Volumul: 
56 pagini
Cuprins: 

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I. CARACTERISTICA GENERALĂ A LITERATURII POSTSOVIETICE

1.1. Literatura artistică postsovietică: trăsături, valori, realizări

1.2. Tineri prozatori debutanți după 1990

 

CAPITOLUL II. PROZA POSTSOVIETICĂ ȘI PROBLEMELE NOI ABORDATE

2.1. Tranziția de la o societate totalitară la una democratică

2.2. Migrația ilegală

2.3. Trecutul comunist

2.4. Perioada interbelică, relația cu structurile NKVD/KGB

 

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Descriere: 

La baza constituirii limbii naționale stă munca asiduă a cercetătorilor în domeniul filologic și istoric, personalități notorii ca: Nicolae Iorga, Nicolae Cartojan, Ion Coteanu, Ovid Densusianu, Ion Gheție, Gheorghe Bulgăr,  Ștefan Ciobanu, Mircea Borcilă, Anatol Ciobanu, Dinu Poștarencu, Irina Condrea, Ion Nistor etc. Datorită lor putem urmări dezvoltarea tuturor domeniilor vieții socio-culturale (învățământ, biserică, administrație etc), dezvoltarea științelor, lor le datorăm contribuţia la cultivarea limbii naționale.

10 puncte