Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Studiul celulei vegetale

Categorie:

Tipul lucrării:

Volumul: 
8 pagini

Data creării:

07.07.2018
Cuprins: 

1. Particularitățile structurale a celulei...................................3
2. Structura celulei procariote.................................................4
3. Studierea congenitivă a celulei............................................5
4. Asemănări și deosebiri dintre celula vegetală..................5
5. Structura și învelișul celulei.................................................6
6. Incluziuni vegetative.............................................................7

7. Concluzii.................................................................................8

Descriere: 

Celula, este unitatea de bază a tuturor organismelor vii, de la bacterii la om. Deşi apar la toate vieţuitoarele, celulele diferă între ele, în  funcţie de: regn, specie, individ, organ şi ţesut. Cu toate că nu sunt identice, toate celulele organismelor încadrate în regnul Plantae, prezintă elemente comune, care le sunt specifice doar lor.