Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Strategii de promovare si distribuire a produselor la S.C.HYDRO BG S.R.L

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

14.11.2017
Volumul: 
53 pagini
Cuprins: 

INTRODUCERE………………………………………………………...................5

CAPITOLUL I: PROMOVAREA ŞI DISTRIBUŢIA PRODUSELOR….......6
1.1. Locul activităţii promoţionale în cadrul mix-ului de marketing.......................................6
1.2. Promovarea- componentă a mix-ului de marketing....................................................6
1.3. Promovarea vânzărilor.....................................................................................9
1.4. Publicitatea.................................................................................................12
1.5. Distribuţia produselor, rolul şi locul distribuţiei în mixul de marketing ..........................17
1.6. Dimensiunile canalului de distribuţie....................................................................20
1.7. Intermediarul de marketing..............................................................................22
1.8. Funcţiile distribuitorului..................................................................................23
1.9. Tipuri de distribuitori.....................................................................................24
1.10. Alegerea canalului de distribuţie.......................................................................26
1.11. Distribuţia fizică.........................................................................................28

CAPITOLUL II: ANALIZA STRATEGIEI DE PROMOVARE ŞI DISTRIBUŢIE LA S.C. HYDRO BG S.R.L......30
2.1. Prezentarea firmei.Date generale.......................................................................30
2.2. Scurt istoric...............................................................................................30
2.3. Organigrama firmei.......................................................................................34
2.4. Lucrări de referinţă.......................................................................................34
2.5. Produse.....................................................................................................35
2.6. Proces tehnologic..........................................................................................39
2.7. Servicii.....................................................................................................40
2.8. Strategii de promovare...................................................................................40
2.9. Parteneri de afaceri.......................................................................................40
2.10. Concurenţa................................................................................................40
2.11. Analiza SWOT.............................................................................................41

CAPITOLUL III :PROMOVAREA PRODUSELOR LA S.C.HYDRO BG S.R.L...............41
3.1. Strategii de promovare prin publicitate................................................................42
3.2. Strategii de promovare prin preţ........................................................................44
3.3. Vânzări en-gros prin intermediari.......................................................................44
3.4. Merchandisingul...........................................................................................44
3.5. Strategii de promovare după modul de desfăşurare în timp.........................................46

CAPITOLUL IV: DISTRIBUŢIA PRODUSELOR LA S.C. HYDRO BG S.R.L................46
4.1. Distribuţia fizică...........................................................................................46
4.2. Canale de distribuţie......................................................................................50

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI.................................................................................53
ANEXE...........................................................................................................56
BIBLIOGRAFIA

Descriere: 

Am ales această temă, deoarece într-o economie de piaţă dinamică, în care tot mai mulţi competitori asimilează filozofia de marketing şi într-o societate în care oamenii doresc sa fie tot mai mult si mai bine informaţi în legătură cu noile descoperiri, cu noile modele si vechile produse oferite lor, organizaţiile pentru a face faţă provocărilor, sunt nevoite să apeleze la o veritabilă forţă, şi anume promovarea. Un produs bun sau foarte bun, performant, o distribuţie adecvată şi un preţ corespunzător nu sunt suficiente pentru a asigura vânzarea acestuia. Este necesară implicarea promovării pentru a influenţa,în direcţia dorită comportamentul de cumpărare şi consum al clienţilor pe o perioadă cât mai lungă.
Trebuie să învăţăm că succesul vine din muncă, creativitate, inventivitate, curaj, tenacitate, dar şi comunicativitate şi sociabilitate.
Publicitatea constituie elementul esenţial al politicii promoţionale a firmei moderne, contribuind la stimularea cererii de mărfuri şi servicii şi la transformarea cererii potenţiale în comportament de cumpărare efectiv.
Folosirea cu perseverenţă a mijloacelor de promovare este foarte importantă pentru firmele româneşti, deoarece este un mijloc de sporire a valorii întreprinderii şi un ajutor în impunerea pe piaşă în lupta cu concurenţii, astfel încât să se poată reuşi o dezvoltare economică atât de necesară.

8 puncte