Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Strategii de conciliere a vieţii de familie cu cea profesională la persoanele cu copii preșcolari

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

17.06.2018
Volumul: 
88 pagini
Cuprins: 

Introducere

 

Capitolul 1. Abordări conceptuale ale concilierii vieţii de familie cu cea profesională – prin prisma problematicii egalităţii de şanse
1.1 Problema compatibilităţii dintre statutul ocupaţional al femeii şi rolul ei matern
1.2. Efectul angajării femeilor în muncă asupra relaţiilor de cuplu
1.3 Diviziunea de gen în educația copiilor de vîrstă preșcolară 
1.4 Factorii care influenţează distribuţia gen a în educația copiilor de vîrstă preșcolară
1.5. Concluzii la capitolul I. 
 
Capitolul 2. Modalități de conciliere a vieţii de familie cu cea profesională la persoanele cu copii preșcolari
2.1 Rolul și locul părinților în dezvoltarea armonioasă a  copilului preșcolar
2.2 Servicii de educaţie extrafamilială – o necesitate în concilierea rolurilor parentale şi profesionale
2.3 Politici de susţinere a familiei şi copilului.
2.4. Concluzii la capitolul II.
 
Capitolul 3. Demers experimental privind concilierea rolurilor parentale şi profesionale la persoanele cu copii preșcolari
3.1. Contextul cercetării.
3.2. Datele şi analiza lor.
3.2.1. Modele ale relaţiilor părinți-copii
3.2.2. Modele ale relaţiilor de cuplu
3.2.3.1. Caracteristici ale procesului de luare a deciziilor cu referire la distribuţia sarcinilor de educație a copiilor preșcolari domestice
3.3 Elaborarea și implementarea programului de combinare a rolurilor parentale şi profesionale la persoanele cu copii preșcolari
3.4 Analiza rezultatelor experimentale
3.5. Concluzii la capitolul III.
 
Concluzii și recomandări
Bibliografie
Anexe

Descriere: 

Structurată în baza unui spectru larg de date statistice şi empirice prin studiul direct al femeilor de vârstă fertilă, monografia abordează particularităţile şi schimbările actuale în comportamentul reproductiv al femeii, care a facilitat de altfel şi scăderea indicatorilor natalităţii.

10 puncte