Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Specificul verbului românesc. Sistemul temporal al verbelor în limba română

Categorie:

Tipul lucrării:

Volumul: 
32 pages

Data creării:

06.04.2017
Cuprins: 

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I. PRINCIPII LINGVISTICE DE PREZENTARE A VERBULUI ROMÂNESC

1.1. Considerații teoretice privind verbul românesc

1.2. Specificul semanticii verbului românesc

1.3. Categorii gramaticale ale verbului

 

CAPITOLUL II. SISTEMUL TEMPORAL AL VERBELOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ  

2.1. Geneza și evoluția formelor verbale

2.2. Valorile timpurilor verbale

2.3. Sistemul temporal al verbelor în limba română

 

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Descriere: 

Lucrarea de faţă are ca obiect un aspect controversat al gramaticii limbii române, şi anume, problema categoriei gramaticale a verbului, care a suscitat în decursul timpului, numeroase dezbateri, unele contradictorii.

Luând în considerare natura categoriei: morfologică, sintactică, gramaticală, lexico-gramaticală, pragmatică, criteriile de clasificare a verbelor, formele verbelor, prin precizarea conţinutului categorial şi a expresiei categoriale, se contată incoerenţe în interpretări.

7 points