Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Specificul manifestarii hipertensiunii arteriale in cadrul autohton. Subiecte teoretico-medicale si bioetice

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

07.07.2018
Volumul: 
34 pagini
Cuprins: 

INTRODUCERE...........3

 
I. ANALIZA BIBLIOGRAFICĂ A TEMEI........7

 

II. MATERIALE ŞI METODE........................9

 

III. REZULTATELE PROPRII ȘI DISCUȚII.......10
3.1. Aspecte contemporane ale manifestarii hipertensiunii arteriale........10
3.2. Posibilități tactice în managementul hipertensiunii arteriale........14
3.2.1. Factorii de risc în apariția hipertensiunii arteriale in cadrul autohton....14
3.2.2. Riscul de apariție a diverselor complicații......18
3.3. Optimizarea actului medical administrat în hipertensiunea arterială prin includerea principiilor bioetice.......20

 
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI.......26
BIBLIOGRAFIE...............................................28
ANEXE..........................................................31

Descriere: 

Abordarea medico-bioetică a specificului manifestarii hipertensiunii arteriale în cadrul autohton este una din cele mai actuale și discutate probleme atât în literatura bio-medicală din țară, cât şi de peste hotare. Prin hipertensiune arterială se înțelege creșterea valorilor presiunii sanguine în sistemul arterial peste cifrele considerate normale

 

8 puncte