Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Spatiul si timpul electoral in conditiile Republicii Moldova: analiza si modelarea parametrilor dinamici

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

14.04.2015
Volumul: 
139 pagini
Cuprins: 

INTRODUCERE 3

 

CAPITOLUL I: FENOMENUL GEOCRONOELECTORAL: REPERE TEORETICO METODOLOGICE 13
§ 1.1 Dimensiuni geocronosociopolitice ale spaţiului şi timpului electoral: abordare de concept 13
§ 1.2 Valenţe de spaţiu electoral şi timp electoral: semnificaţii şi interdependenţe 31

 

CAPITOLUL II: INTERACŢIUNEA TIMPULUI ŞI SPAŢIULUI ELECTORAL ÎN CÎMPUL SOCIOPOLITIC MOLDOVENESC 43
§ 2.1 Criteriile fundamentale ale timpului electoral 43
§ 2.2 Dinamismul spaţiului electoral 60

 

CAPITOLUL III: PARAMETRII GEOCRONOELECTORALI AI VIEŢII POLITICE MOLDOVENEŞTI 80
§ 3.1 Metrica spaţiului şi timpului electoral 80
§ 3.2 Topologia geocronosociopoliticului electoral 93

 

SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE 103
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 104
BIBLIOGRAFIA 108
ANEXE 121
REZUMATE 137

Descriere: 

Actualitatea temei investigate. Actualitatea cercetării curente este condiţionată, în primul rînd, de dimensiunea spaţial - temporală complexă a proceselor electorale ce au loc în Republica Moldova în condiţiile tranziţiei democratice. Însemnătatea acestei cercetări este confirmată de logica inerentă şi specifică dezvoltării cunoştinţelor geocronopolitice în cadrul teoriei politice şi practicii sociale a statului moldovenesc. În acest sens, sarcina geocronopolitică de bază constă, după părerea noastră, în perceperea cu certitudine a calităţii proceselor social-politice din Moldova, în identificarea şi menţinerea unor direcţii de perspectivă adecvate evoluţiei social-politice, în proiectarea unor forme noi de organizare politică a societăţii moldoveneşti.

10 puncte