Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

28.07.2018
Volumul: 
69 pagini
Cuprins: 

CUPRINS:

ACTUALITATEA SI IMPORTANTA TEMEI.

1. Motivarea alegerii temei, argumente teoretice si practice...................1

 

CAPITOLUL I. FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A TEMEI

1. Repere conceptuale, evolutia semantica…………………………………..3
2. Metode  de evaluare a rezultatelor școlare………………………….…….5
3. Delimitări şi tipologie: teste pedagogice / teste docimologice..………...16
4. Tehnici de evaluare..........................................................................18
5. Instrumentul de evaluare (intemi) .....................................................19
6. Alte instrumente de evaluare............................................................27
7. Modalităţi de diminuare a erorilor în evaluarea didactică………………31

 

CAPITOLUL II. CERCETARE - ACȚIUNE PRIVIND IMPLEMENTAREA  METODELOR, TEHNICILOR ȘI INSTRUMENTELOR DE EVALUARE ÎN ÎNVĂTĂMÂNTUL PRIMAR.
1. Ipotezele cercetării …………………..……………………….………..…38

2. Obiectivele cercetarii……………………………………………………..38
3. Organizarea cecetării………………………………………………..……39
4. Stabilirea cadrului metodologic de cercetare……….……………….…...39
5. Etapele cercetării………………………………………………………….41
6. Prezentarea lotului………………………………………………………...42
7. Derularea cercetării………………………………………………….…....43
8. Concluzii…………………………………………………………………..67
9. Bibliografie
10. Anexe

 

Descriere: 

Evaluarea este permanentă în orice domeniu de activitate umană. Învățarea este un domeniu central și de maximă importanță socială, arie în care activitatea de evaluare se manifestă cu precădere și al cărei demers este profund justificat deoarece este imposibil să ne imaginăm un proces educativ sau formativ fără procesul de evaluare.

10 puncte