Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Sistemul de directie

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

02.07.2015
Volumul: 
79 pagini
Cuprins: 

Introducere

 

Compartimentul 1. Partea analitică
1.1. Scurt istoric
1.2. Rolul şi locul întreprinderii în mediul economic al ţării
1.3. Analiza indicatorilor economici şi financiari a întreprinderii
1.4. Gestiunea resurselor umane
1.5. Asigurarea calităţii la întreprindere
1.6. Activitatea de marketing în cadrul firmei
1.7. Diagnosticarea şi tehnologia diagnosticării

 

Compartimentul 2. Partea tehnologică
2.1. Principiile generale ale diagnosticării autovehiculelor
2.2. Domeniile de utilizare în cadrul întreţinerilor tehnice
2.3. Tipuri de diagnosticare
2.4. Clasele diagnosticării tehnice
2.5. Tehnologia şi structura procesului de diagnosticare
2.6. Succesiunea operaţiilor de diagnosticare
2.7. Rolul diagnosticării în procesul de exploatare a automobilelor
2.8. Parametri de diagnosticare
2.9. Valori caracteristice ale parametrilor de diagnosticare
2.10. Diagnosticarea stării tehnice a automobilului
2.11. Calculul secţiei de diagnosticare
2.12. Instrucţiuni privind tehnica securităţii la efectuarea lucrărilor de testare tehnică

 

3. Compartimentul economic
3.1. Calculul eficienţei economice din implementarea staţiei de verificare şi omologare

 

Concluzii
Bibliografie

Descriere: 

Activitatea întreprinderii este orientată spre comercializarea automobilelor şi pieselor de schimb pentru acestea, importatorul cărora se află. La fel, încă o direcţie de activitate a întreprinderii este prestare de servicii de întreţinere şi reparare a automobilelor cât în perioada de garanţie atât şi altor automobile. Întreprinderea activează în domeniul deservirii şi diagnosticării automobilelor.

9 puncte