Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Sistem informatic pentru gestiunea activitatii unei biblioteci

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

08.03.2017
Volumul: 
49 pagini
Cuprins: 

CUPRINS

INTRODUCERE 3
1. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND TEORIA BAZELOR DE DATE 4
1.1. MODELUL RELAŢIONAL 5
1.2. BAZE DE DATE RELAŢIONALE 7
1.2.1. NORMALIZAREA BAZEI DE DATE 9
1.3. SISTEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE RELAŢIONALE 10
1.3.1. REGULILE LUI E.F.CODD 10
2. MODELAREA SISTEMULUI INFORMATIC DE GESTIUNEA ACTIVITĂŢII UNEI BIBLIOTECI 11
2.1. NOŢIUNI GENERALE UML 12
2.2. DIAGRAMA CAZURILOR DE UTILIZARE 13
2.3. DIAGRAMA CLASELOR 15
2.4. DIAGRAMA DE SECVENŢĂ 17
3. PROIECTAREA SISTEMULUI INFORMATIC DE GESTIUNEA ACTIVITĂŢII UNEI BIBLIOTECI 19
3.1. PREZENTAREA APLICAŢIEI 19
3.2. CREAREA TABELELOR, INTEROGĂRILOR, FORMULARELOR ŞI RAPOARTELOR 19
3.2.1. CREAREA TABELELOR 20
3.2.2. CREAREA INTEROGĂRILOR 25
3.2.3. CREAREA FORMULARELOR 32
3.2.4. CREAREA RAPOARTELOR 39
3.3. INTERFAŢA APLICAŢIEI 41
CONCLUZII 48
BIBLIOGRAFIE 49

Descriere: 

În cadrul societăţii informaţionale, un loc special este ocupat şi de biblioteci ca centre de informare şi de documentare, întrucât prin intermediul acestei dezvoltări fără precedent se pun bazele unor centre moderne cu resurse informaţionale cu un volum ridicat, o compoziţie mare şi o durată de viaţă mai lungă. De aceea, evoluţia documentară caracterizată prin creşterea producţiei de documente pe diferite suporturi şi nevoile utilizatorilor au făcut ca structurile documentare să devină structuri infodocumentare.

8 puncte