Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Sectorul public

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

27.05.2018
Volumul: 
10 pagini
Cuprins: 

1.1 Conceptul de bunuri publice şi private.
1.2 Sectorul public şi componentele sale.
1.3 Funcţiile sectorului public.
1.4 Evoluţia sectorului public în Republica Moldova

 

Descriere: 

Din momentul naşterii şi până la deces viaţa omului de zi cu zi este expusă influenţei Statului, prin diferite modalităţi şi de nenumărate ori. Ne naştem în spitalele finanţate în întregime sau parţial din buget, la naştere asistă medici – absolvenţi ai instituţiilor superioare de profil care aparţin statului. Naşterea este înregistrată oficial, şi Adeverinţa de naştere ne acordă unele privilegii şi obligaţii în calitate de cetăţean al Republicii Moldova. Mai apoi marea majoritate a copiilor  frecventează grădiniţe şi şcoli finanţate din buget   ş.a.m.d.

3 puncte