Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Sarcina Ruta Moldova-Franţa-Moldova

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

02.07.2015
Volumul: 
47 pagini
Cuprins: 

1. Introducere
2. Sarcina
3. Procesul tehnologic al transportului
4. Condiţiile tehnologice de transportare a mărfurilor determinarea mijlocului de transport corespunzător, amplasarea încărcăturii în caroserie şi calculul sarcinilor pe osii a autovehiculului încărcat. Harta tehnologică a operaţiilor transportului de mărfuri în cursa tur şi retur
5. Determinarea traseului de deplasare şi a punctelor vamale de trecere
6. Calculul indicilor tehnici şi explotaţionali de lucru a autovehiculului pentru executarea tehnologiei procesului de transport
7. Calculul indicilor economici

 

 

Descriere: 

Firma de transport-expediţie „Van-Valina Trans” SRL, în persoana directorului Grossu P.A., care acţionează în baza statutului, numită în continuare EXECUTOR, de o parte, şi firma „Fahrt Logistic” SRL, în persoana directorului Jdanov M.A., care acţionează în baza statutului, numită în continuare CLIENT, de altă parte, au alcătuit prezentul act despre aceia că, reprezentantul Executorului a predat, iar reprezentantul Clientului a primit următorul serviciu

7 puncte