Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Sărăcia în presa scrisă

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

13.04.2017
Volumul: 
22 pagini
Cuprins: 

INTRODUCERE.. 3

 

Capitolul I. Sărăciia ca fenomen social, abordări teoretico metodologice   5

I.1 Sărăcia: concepte şi abordări istoriografice. 5

I.2.Sărărcia ca fenomen social în Republica Moldova. Particularități și tendințe. 8

 

Capitolul II. Sărăcia ca problemă socială : modalități de abordare în presa scrisă. Studiu de caz. 12

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI 20

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE.. 22

Anexe.. 24

Descriere: 

Problema sărăciei a fost din timpuri străvechi pe larg analizată în diverse aspecte ale sale, începând de la filozofii antici pînă la abordările modern. Pentru Republica Moldova, studierea fenomenului este deosebit de importantă, deoarece populaţia ţării este grav afectată de sărăcie, care a modificat considerabil însăşi modul de viaţă din ţară pe parcursul anilor de independenţă.

6 puncte