Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Rolul sectorului public în asigurarea calitătii serviciilor publice

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

10.04.2017
Volumul: 
73 pagini
Cuprins: 

Introducere ……3

 

Capitolul I. Aspecte generale ale sectorului public și a serviciilor publice

1.1. Definirea și prezentarea generală a sectorului public .……………………………….….7

1.2. Modalitățile de funcționare a sectorului public …………………………………………12

1.3. Conceptul și particularitățile serviciilor publice …………………………………………17

1.4. Delimitarea și clasificarea serviciilor publice…………………………………………….22

 

Capitolul II. Identificarea rolului sectorului public în materia asigurării serviciilor publice

2.1 Aspectele parteneriatului sectorului public cu cel privat…………………………….…28

2.2 Modalitatea de gestionare și garantare a serviciilor publice……………………….……34

2.3 Atribuția sectorului public față de serviciile publice prin garantarea calității…….……40

2.4 Managementul public în coraport cu serviciile publice………………………….……..43

 

Capitolul III. Reflectări practice asupra impactului Direcției arhitectură, urbanism și relații funciare asupra servicilor publice (în baza stagiului de practică)

3.1 Delimitarea subdiviziunilor Direcției arhitectură, urbanism și relații funciare și a activității aferente ei………49

3.2 Identificarea serviciilor publice oferite de către subdiviziunile Direcției arhitectură, urbanism și relații funciare ……55

 

Concluzii………………………………60

Bibliografie……………………………62

Descriere: 

Prezentul studiu este o relatare teoretică şi practică a tezei de licență privitoarea la calitatea serviciilor prestate de către sectorul public din perspectiva legislației naționale și comunitare, ilustrat şi de titlul lucrării „Rolul sectorului public în asigurarea calității serviciilor publice”, în care am încercat să tratăm o serie de aspecte teoretice şi practice din domeniu administrației publice, care au fost elaborate de diverşi autori în lucrările de specialitate.

10 puncte