Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Rolul investițiilor străine directe în promovarea comerțului internațional

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

18.02.2022
Volumul: 
14 pagini
Cuprins: 

1. Investiţiile, definiţie, clasificare, sfera de cuprindere
2. Impactul investițiilor străine directe asupra comerțului internațional
3. Fluxurile de investiții străine directe către economia Republicii Moldova

Concluzii
Anexe

Descriere: 

În sens larg prin investiţii trebuie inţeles procesul de plasare a unor sume de bani în domeniul economic, social-cultural, administrativ, militar, etc. cu scopul de a asigura baza tehnico-materială şi forţa de muncă necesare desfăşurării şi lărgirii activităţii acestora.

7 puncte