Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Rolul departamentului MRU

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

24.08.2018
Volumul: 
54 pagini
Cuprins: 

Introducere ………2

 

Capitolul I. Managementului Resurselor Umane: elemente de baza, cadru conceptual….....4

I. 1. Consideraţii generale........................................................................................4

I. 2. Tendinţe în managementul resurselor umane pe plan internaţional..................5

I. 3.Conceptul de resurse umane..............................................................................8

I. 4.Funcţiunea de personal....................................................................................10

I. 5. Organizarea activităţilor în cadrul managementului resurselor umane...........11

I. 6.Aspecte privind motivarea personalului.........................................................13

I.6.1. Recompense directe si indirecte...............................................................15

I.6.2. Relaţia management-motivaţie ................................................................16

 

Capitolul II. Departamentul de Resurse Umane............................................17

II. 1. Tipurile de activităţi desfăşurate în departamentul de resurse umane.............20

II. 2. Tipuri de structuri în organizarea departamentului de resurse umane.............23

II. 3. Politica resurselor umane...........................................................................23

II. 4. Managerul de resurse umane.....................................................................24

 

Capitolul III. Rolul departamentului de resurse umane din cadrul SC DELPHI DIESEL SYSTEMS ROMÂNIA SRL……26

III. 1 Prezentare general…………………………………….....................27

III. 2. Structura organizatorică………………………………………………28

III. 3. Identificarea problemei............................................................28

III. 4. Factori concurenţiali...............................................................31

III. 5.Formularea obiectivelor...........................................................32

III. 6. Rezultatele studiului de dezvoltare în MRU...............................33

III. 6.1 Implicarea MRU în managementul strategic al organizaţiei.......35

 

Capitolul IV. Concluzii şi perspective ..........................................45

 

Anexă...........................................................................................47 Bibliografi.....................................................................................53

Descriere: 

Managementul resurselor umane sau managementul personalului  însumează totalitatea activităţilor generale şi specifice, cu privire la asigurarea, menţinerea şi folosirea eficientă a personalului din cadrul agenţilor economici.

Managerului general cât şi managerului compartimentului de resurse umane, le revine responsabilitatea organizarii resurselor umane dar si familiarizarea cu problematica şi procedurile utilizate în acest domeniu de către firmele performante,  la nivel national cât și internațional.

8 puncte