Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Rolul comunicării în administrarea publică

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

09.04.2017
Volumul: 
99 pagini
Cuprins: 

ADNOTARE (în limba română).............3

ADNOTARE (în limba engleză)............4

LISTA ABREVIERILOR.........................5

INTRODUCERE....................................6

 

CAPITOLUL I. DELIMITĂRI GENERAL-METODOLOGICE ALE PROCESULUI DE COMUNICARE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ...10

1.1. Esența administrației publice și tendințele de dezvoltare…………10

1.2. Definirea și structura procesului de comunicare……………………15

1.3. Comunicarea în activitatea administrației publice: funcții, niveluri și forme de comunicare………22

 

CAPITOLUL II.  SPECIFICITATEA COMUNICĂRII ÎN ADMINISTRAREA PUBLICĂ......34

2.1. Specificul comunicării în administrarea publică. Comunicarea internă și externă la nivelul administrării publice………34

2.2. Trăsăturile caracteristice comunicării în administrarea publică………41

2.3. Diagnosticarea barierelor de comunicare și celor relaționale la nivelul administrației publice……49

 

CAPITOLUL III.  PARTICULARITĂȚILE EFICIENTIZĂRII PROCEDURII DE COMUNICARE ÎN ADMINISTRAREA PUBLICĂ…59

3.1. Aspecte introductive privind prezentarea sistemului vamal al Republicii Moldova………..59

3.2. Monitorizarea și evaluarea instrumentelor de comunicare în cadrul sistemului vamal……..65

3.3. Problematica şi necesitatea eficientizării procesului de comunicare la nivelul sistemului vamal al Republicii Moldova…74

 

CONCLUZII ȘI RECOMADĂRI.............................................85

BIBLIOGRAFIE..................................................................89

ANEXE..............................................................................94

DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII

Descriere: 

Această investigaţie ştiinţifică, fiind parte integrantă a doctrinei dreptului, detaliază problemele legate evoluţia stabilirea conceptului şi determinarea statutului epistemic al deontologiei comunicării.

Referindu-ne la gradul de studiere al domeniului dat, menţionăm că există diverse studii tangenţiale şi fundamentale, însă nu s-a stabilit până la moment statutul ştiinţei date, obiectul de studiu natura şi specificul reglementărilor etice.

10 puncte