Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Rolul băncilor în procesul de creare a banilor

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

01.09.2018
Volumul: 
188 pagini
Cuprins: 

ADNOTARE (RUS., ENG.)    5
LISTA ABREVIERILOR    8

INTRODUCERE      9

 

1. DIMENSIUNI TEORETICE PRIVIND LOCUL BĂNCILOR ÎN PROCESUL DE CREARE A BANILOR        17
1.1. Determinantele teoretice privind procesul de creare a banilor     17
1.2. Cercetarea fenomenului de creare a banilor prin prisma funcțiilor băncii    26
1.3. Viziuni teoretice şi metodologice privind contribuția cererii și ofertei de monedă asupra procesului de creație a banilor   32

1.4. Concluzii la capitolul 1     49

 

2. EVALUAREA APORTULUI BĂNCILOR ÎN PROCESUL DE CREARE A BANILOR ÎN DIVERSE SISTEME MONETARE    52
2.1. Repere metodologice ale procesului de creare a banilor de către bănci și ale specificului structurării claselor de bani în diferite sisteme monetare    52
2.2. Analiza procesului de creare a banilor în Eurosistem prin identificarea factorilor de influență asupra acestuia    66
2.3. Caracteristicile specifice ale mecanismului de creație monetară a băncilor din România     90
2.4. Concluzii la capitolul 2     103

3. APORTUL BĂNCILOR ÎN CREAREA ŞI PROPULSAREA BANILOR ÎN ECONOMIA REPUBLICII MOLDOVA    106
3.1. Specificul creării banilor în sistemul bancar din Republica Moldova     106
3.2. Analiza factorială a procesului de creare a banilor în sistemul bancar din Republica Moldova     120
3.3. Identificarea factorilor de constrângere și stimulare a capacității de creare a banilor în Republica Moldova     134
3.4. Concluzii la capitolul 3      147

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI     149
BIBLIOGRAFIE     153

Descriere: 

Criza financiară globală de la sfârșitul primului deceniu al secolului al XXI-lea a extins cercetările economiștilor în mai multe domenii, cele mai discutate fiind problemele economiei monetare, având în vedere rolul-cheie al comportamentului băncilor versus politicile băncilor centrale în declanșarea și propagarea în timp a crizei financiare internaționale. Autoritățile monetare în tandem cu mediul academic sunt impuse să revizuiască politicile monetare prin prisma impactului lor asupra stabilității sistemului financiar, identificând aportul băncilor la realizarea și propagarea lor, unul din domeniile mai puțin cercetate ale acestei politici fiind mecanismul de creare și furnizare a banilor pe piață.

10 puncte