Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Rezervele sporirii productivității muncii și folosirea lor la întreprindere

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

23.08.2018
Volumul: 
62 pagini
Cuprins: 

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII TEORETICE ŞI METODOLOGICE PRIVIND PRODUCTIVITATEA MUNCII

1.1.Aspecte teoretice aleproductivităţii muncii

1.2. Factorii de influență ai productivităţii muncii

1.3. Rezervele de creştere ai productivităţii muncii și efectele acesteia

 

CAPITOLUL II. ANALIZA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII ȘI A INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI AI FABRICII DE CONSERVE ,,COVAL & CO” SRL

2.1. Caracteristica generală a întreprinderii mixte "Coval and Co” S.R.L.

2.2. Analiza in dinamica a principalilor indicatori economici ai activității de producere și comercială a întreprinderii mixte "Coval and Co” S.R.L.

2.3. Analiza indicatorilor productivităţii muncii la întreprinderea mixtă "Coval and Co” S.R.L.

 

CAPITOLUL III. RESURSELE DE CREȘTERE A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII ȘI EFECTELE ECONOMICE ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII ,,COVAL & CO” SRL

3.1. Efectele economice ale creșterii productivității muncii asupra profitului întreprinderii

3.2. Legătura dintre salarizare, motivare și procesul de creștere a productivității muncii

3.3. Măsuri privind sporirea productivității muncii la întreprinderea Î.M. "Coval and Co” S.R.L.

 

CONCLUZII SI PROPUNERI

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Descriere: 

Problema cunoaşterii nivelului, a dinamicii productivitaţii muncii şi a factorilor care contribuie la creşterea acesteia, capătă o importanţă deosebită constituind unul din subiectele de cercetare de maxim interes în domeniul conducerii industriei în etapa actuală, polarizând preocupările specialiştilor îndreptate spre măsurarea corectă a cheltuielilor de munca şi a efectelor realizate în procesele de producţie.

9 puncte