Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Reprezentarea socială a înţelepciunii la studenţii contemporani

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

15.07.2018
Volumul: 
22 pagini
Cuprins: 

INTRODUCERE........3 
 
CAPITOLUL 1 R.S A ÎNŢELEPCIUNII LA STUDENŢII CONTEMPORANI.....5

1.1 Etiologia reprezentarilor sociale a intelepciunii…………5
1.2 Clasificarea reprezentarilor sociale a înțelepciunii …8
1.3 Caracteristicile si functiile RS ……………………………………13 
1.4. Teoria Reprezentărilor sociale………17
1.5. Organizarea reprezentărilor sociale – o abordare structuralistă: teoria nucleului central……20 
 
CAPITOLUL II. CARACTERISTICI ALE STUDENȚILOR CONTEMPORANI DIN GRUPUL EXPERIMENTAL ŞI DE CONTROL
2.1 Metodologia cercetării

Descriere: 

Încă din antichitate, marii gânditori ai lumii au considerat că înţelepciunea este cea mai aleasă comoară a omului. Ea străluceşte şi nu se stinge niciodată. Îi caută pe cei care sunt demni de ea şi îi călăuzeşte spre bucuria nemuririi.

Orientul Mijlociu şi-a adus o contribuţie de seamă în acest sens prin scrierile unor autori din Egipt, Mesopotamia şi Fenicia care percepeau înţelepciunea ca o capacitate intelectuală superioară de înţelegere şi cunoaştere a realităţii, atât dintr-o instrucţie şi educaţie la cel mai înalt grad, cât şi dintr-o îndelungată experienţă de viaţă.

9 puncte