Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Regimul juridic al societății în nume colectiv

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

19.01.2019
Volumul: 
16 pagini
Cuprins: 
  1. Introducere
  2. Definiție şi caracterele societăţii în nume colectiv
  3. Societăţi de persoane - Asemănări și deosebiri între societatea în nume colectiv și societatea în comandită simplă
  4. Constituirea societăţii în nume colectiv
  5. Funcţionarea societăţii în nume colectiv
  6. Dizolvarea şi lichidarea societăţii în nume colectiv
  7. Concluzii
  8. Bibliografie
Descriere: 

Potrivit art.2 din Legea nr.31/1990, societatea comercială îmbracă una din următoarele forme juridice: societatea în nume colectiv; societatea în comandită simplă; societatea pe acţiuni; societatea în comandită pe acţiuni; societatea cu răspundere limitată.
Deosebirile dintre diferitele forme ale societăţii comerciale au drept criteriu întinderea răspunderii asociaţilor faţă de terţi pentru obligaţiile societăţii (art.3 din Legea nr.31/1990

4 puncte