Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Raport privind practica de materat în cadrul BC «Moldova Agroindbank« SA

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

22.04.2017
Volumul: 
51 pagini
Cuprins: 

CUPRINS

INTRODUCERE............3

CAPITOLUL I. STRUCTURA, ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA B.C. ”MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A......5
1.1. Scurtă prezentare a băncii: statut, acționari, structura organizatorică, activitatea financiară…………5
1.2. Poziţia băncii pe piaţa bancară din R.Moldova…………12

CAPITOLUL II. ORGANIZAREA ŞI GESTIUNEA ACTIVITĂŢII DE CREDITARE, DE DECONTARE ŞI A OPERAŢIUNILOR DE CASĂ....16
2.1. Organizarea activităţii creditare............................................16
2.2. Organizarea şi Gestiunea Activităţii de Decontare......................22
2.3. Organizarea şi Evidenţa Operaţiunilor de Casă.........................26

CAPITOLUL III. RESURSELE BĂNCII ŞI MODUL DE FORMARE A LOR, STRUCTURA ACTIVELOR BĂNCII, ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI PENTRU ANII 2010,2011.…….32
3.1. Resursele Băncii şi modul de formare a lor..........32
3.2 Structura activelor băncii……………………………………37
3.3. Analiza indicatorilor economico-financiari în baza rapoartelor financiare pentru perioada 2010-2011 şi aprecierea stării financiare a BC “Moldova Agroindbank” SA…41

ÎNCHEIERE…………………………………………46
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI……………50
BIBLIOGRAFIE............................51
ANEXE

Descriere: 

Banca Comercială ”Moldova-Agorindbank” S.A. a devenit membră a pieţei bancare din Republica Moldova la 8 mai 1991 şi deţine constant poziţia de lider recunoscut al pieţei bancare din Moldova. În scopul consolidării poziţiei de lider, banca şi-a extins reţeaua de filiale şi reprezentanţe, şi-a diversificat produsele bancare, şi-a consolidat relaţiile cu băncile de pe arena internaţională şi cu instituţiile financiare internaţionale.

8 puncte