Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Raport de practica la contabilitate la „Professional Dance” SRL

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

28.08.2018
Volumul: 
34 pagini
Cuprins: 

Introducere

 
Tema 1. Organizarea contabilităţii în cadrul entităţii
Tema 2. Contabilitatea imobilizărilor necorporale
Tema 3. Contabilitatea imobilizărilor corporale
Tema 4. Contabilitatea stocurilor
Tema 5. Contabilitatea creanţelor şi investiţiilor financiare
Tema 6. Contabilitatea numerarului
Tema 7. Contabilitatea capitalului propriu
Tema 8. Contabilitatea datoriilor
Tema 9. Contabilitatea veniturilor
Tema 10. Contabilitatea cheltuielilor
Tema 11. Situațiile financiare ale entităților
 

Încheiere

Descriere: 

Actualitatea raportului este determinată de necesitatea aprofundării bazelor teoretice, elaborarea metologiei şi fundamentarea direcţiilor principale de modernizare a contabilităţii, în conformitate cu cerinţele economice de piaţă şi normele acceptate în practica internaţională.

6 puncte