Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Raport de practica la contabilitate la Î.I. „Scutaru Petru”

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

26.08.2018
Volumul: 
30 pagini
Cuprins: 

Introducere
1. Organizarea contabilităţii în cadrul entităţii
2. Contabilitatea imobilizărilor necorporale
3. Contabilitatea imobilizărilor corporale
4. Contabilitatea stocurilor
5. Contabilitatea creanţelor şi investiţiilor financiare
6. Contabilitatea mijloacelor băneşti
8. Contabilitatea capitalului propriu
9. Contabilitatea datoriilor
10. Contabilitatea consumurilor şi cheltuielilor
11. Contabilitatea veniturilor
12. Situaţiile financiare ale entităţilor

Descriere: 

Întreprinderea individuală „Scutaru Petru” (în continuare Î.I. „Scutaru Petru”) este înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la 06 martie 2006 (Anexa 1) sub Nr. MD 0049386, pe adresa MD 5626, s. Mihăileni, rn. Rîșcani.

5 puncte