Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Raport de practica in baza “Aspect-3” S.R.L

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

21.08.2018
Volumul: 
44 pagini
Cuprins: 

Introducere ………3 

 

Capitolul I. Caracteristica generală a întreprinderii „Aspect-3” S.R.L.

1.1. Caracteristica generală a întreprinderii „Aspect-3” S.R.L.....................5

1.2. Forma organizatorico-juridică a întreprinderii ,,Aspect-3” S.R.L..........6

1.3. Structura organizatorică a întreprinderii ,,Aspect-3” S.R.L. ...............8

 

Capitolul II. Analiza eficienței și eficacității activității întreprinderii „Aspect-3” S.R.L.

2.1. Analiza economico-financiară a întreprinderii ,,Aspect-3” S.R.L.................................13

2.2. Analiza managementului întreprinderii ,,Aspect-3” S.R.L …………………………………18

2.2.1. Funcţiile manageriale ale întreprinderii ,,Aspect-3” S.R.L ……………………………...19

2.2.2. Analiza sistemului managerial a întreprinderii ,,Aspect-3” S.R.L.............................18

 

Capitolul III. Proiect de ajustare și perfecționare a situației economice în cadrul întreprinderii „Aspect-3” S.R.L.

 

Concluzii și recomandări............40

Anexe ........................................41

Descriere: 

Activitatea intensă a oricărei întreprinderi, buna cunoaștere a evoluției și performanțelor acesteia, ca rezultat al activității, a scopurilor și obiectivelor urmărite de manageri transformă analiza economico-financiară într-o activitate de importanță hotărîtoare atît pentru dezvoltarea de mai departe a întreprinderii.

6 puncte