Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Puterea politica si morala

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

20.03.2018
Volumul: 
15 pagini
Cuprins: 

INTRODUCERE…………2
1. ABORDĂRI TEORETICO CONCEPTUALE ALE PURERII POLITICE ŞI A MORALEI………3
1.1 Abordarea contemporană a problematicii definirii puterii politice şi a moralei………3
1.2 Origi. Trăsături. Funcţiile puterii politice………4
1.3 Particularităţile relaţiilor între politică şi moralitate în Republica Moldova……8
1.4 Morala – catalizator al eficienţei politicii

Descriere: 

Actualitatea cercetării temei este determinată de dezvoltarea relațiilor dintre state, puterea politică şi morala fiind un instrument fundamental al relaţiilor internaţionale. Fiind principalul deţinător şi exponent al puterii politice, statul, îşi asumă prin aceasta şi principala responsabilitate pentru elaborarea şi implementarea strategiilor, obiectivelor prioritare de dezvoltare, pentru buna orînduire a comunităţii.

5 puncte