Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Protejarea mediului în or. Rîbnița

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

11.04.2016
Volumul: 
13 pagini
Cuprins: 

Capitolul I: Poziția fizico-geografică și economico-geografică a localității .............................3
1.1.Legenda .....................................................................................................................................3
1.2.Situația geografică .....................................................................................................................3
Capitolul II: Aprecierea economică a condițiilor și resurselor naturale .................................4
2.1. Relieful......................................................................................................................................4
2.2. Condițiile climatice a localității ...............................................................................................4
2.3. Rețeauna hindrografică a localității..........................................................................................4
2.4. Resursele funciare și forestiere.................................................................................................5
2.5. Resursele minerale ...................................................................................................................5
Capitolul III: Populația ................................................................................................................6
3.1. Numărul și dinamica populației................................................................................................6
3.2. Densitatea și repartiția populație...............................................................................................6
3.3. Structura etnică, pe vîrste, pe sexe, confesională a populației .................................................7
3.4. Tradițiile și obiceiurile populației.............................................................................................8
Capitolul IV: Activitatea economică ..........................................................................................10
4.1. Caracterizarea ramurilor economice specific localității (ramuri agricole, industriale,
sfera de servicii, instituții culturale, de învățămînt, medicale).......................................................10
Capitolul V: Situația ecologică a localității...................................................................................11
5.1. Sursele de degradare, efectele degradării și soluții de remediere............................................11
5.2. Starea sănătății poplulației ......................................................................................................11
5.3. Conservarea sistemelor natural și a patrimoniului antropic al localității. Arii protejate.........11
Anexe .............................................................................................................................................12
Bibliografie ...................................................................................................................................13

Descriere: 

Primele informații despre o localitate pe teritoriul Rîbniței datează din prima jumătate a secolului al XV-lea. Una dintre cele mai vechi mențiuni ale orașului se referă la anul 1628, fiind marcat ca o așezare pe o hartă a Marelui Ducat al Lituaniei și a Regatului polonez. Există mai multe teorii cu privire la originea numelui orașului. Denumirea ar proveni de la cuvîuntul pește în limba rusă - Рыба, consectuiv luînd numele Rîbnița (Рыбница).

6 puncte