Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Protejarea mediului în localitatea Anenii Noi

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

11.04.2016
Volumul: 
26 pagini
Cuprins: 

Capitolul I: Poziția fizico-geografică și economico-geografică a localității ..............................3
1.1.Legenda .....................................................................................................................................3
1.2.Situația geografică .....................................................................................................................5
Capitolul II: Aprecierea economică a condițiilor și resurselor naturale ..................................7
2.1. Relieful......................................................................................................................................7
2.2. Condițiile climatice a localității ................................................................................................8
2.3. Rețeauna hindrografică a localității...........................................................................................9
2.4. Resursele funciare și forestiere................................................................................................11
2.5. Resursele minerale ..................................................................................................................13
Capitolul III: Populația ...............................................................................................................14
3.1. Numărul și dinamica populației...............................................................................................14
3.2. Densitatea și repartiția populație..............................................................................................14
3.3. Structura etnică, pe vîrste, pe sexe, confesională a populației ................................................14
3.4. Tradițiile și obiceiurile populației............................................................................................16
Capitolul IV: Activitatea economică ..........................................................................................18
4.1. Caracterizarea ramurilor economice specific localității (ramuri agricole, industriale,
sfera de servicii, instituții culturale, de învățămînt, medicale).......................................................18
Capitolul V: Situația ecologică a localității...................................................................................22
5.1. Sursele de degradare, efectele degradării și soluții de remediere............................................22
5.2. Starea sănătății poplulației ......................................................................................................24
5.3. Conservarea sistemelor natural și a patrimoniului antropic al localității. Arii protejate.........25
Bibliografie ...................................................................................................................................26

Descriere: 

Relaţiile om şi natură, în condiţiile trecerii de la economia planificată la relaţiile de piaţă şi în contextul agravării multor probleme sociale au contribuit şi la crearea unor probleme de mediu, cele mai esenţiale fiind înrăutăţirea stării mediului în ansamblu şi utilizarea neraţională a componentelor naturii. Activităţile economice din perioada de tranziţie au dus la a a presiunei practic asupratuturor componentelor de mediu: aer atmosferic, resursele acvatice, funciare, biologice şi asupra subsolului. Impactul care persistă pînă în prezent poartă caracter direct sau indirect.

8 puncte