Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Proiectarea unei cafenele specializate in clatite

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

07.03.2016
Volumul: 
178 pagini
Cuprins: 

Compartimentul I

Argumentarea tehnico-economică

1.1 Rezumat------------------------------------------------------------9

1.2  Argumentarea amplasarii restaurantului---------------------------12

1.3 Analiza dotării tehnice a locului amplasării-----------------------13

1.4  Determinarea surselor de aprovizionare cu materie primă şi echipamente----------------13

1.5 Descrierea generală a întreprinderii-----------------------------------------------------------------13

1.6  Fondatorii şi capitalul social-------------------------------------------------------------------------13

1.7  Alegerea formei organizational –juridice a întreprinderii de alimentaţie publică-------14

1.8  Analiza pieţei--------------------------------------------------------------------------------------------14

1.9  Analiza potenţialilor concurenţi---------------------------------------------------------------------16

1.10  Calcularea numărului de locuri  după normativ------------------------------------------------19

 

 

Compartimentul II

Calculaţia tehnologică

2.1 Calculaţia programului de lucru --------------------------------------------------------------22

2.2 Determinarea numărului de bucate realizate zilnic------------------------------------------23

2.3 Determinarea programului de producere a întreprinderii specializate-------------------24

2.4 Calculele tehnologice pentru incăperile de depozit-------------------------------------------27

2.5 Calculele tehnologice pentru secţia legume----------------------------------------------------32

2.5.1 Elaborarea şi calcularea  programului de lucru al secţiei----------------------------------32

2.5.2 Determinarea numărului de lucrători---------------------------------------------------------37

2.5.3 Alegerea şi calcularea utilajului--------------------------------------------------------------40

2.5.4 Calcularea suprafeţei totatale şi a celei utile pentru activitatea secţiei------------------42

2.6 Calculele tehnologice pentru secţia bucate reci-----------------------------------------------43

2.6.1 Elaborarea şi calcularea  programului de lucru al secţiei----------------------------------43

2.6.2 Determinarea numărului de lucrători--------------------------------------------------------46

2.6.3 Alegerea şi calcularea utilajului---------------------------------------------------------------48

2.6.4 Calcularea suprafeţei totatale şi a celei utile pentru activitatea secţiei------------------51

2.7 Calculele tehnologice pentru secţia bucate calde---------------------------------------------52

2.7.1 Elaborarea şi calcularea  programului de lucru al secţiei----------------------------------53

2.7.2 Determinarea numărului de lucrători--------------------------------------------------------53

2.7.3 Alegerea şi calcularea utilajului----------------------------------------------------------------57

2.7.4 Calcularea suprafeţei totatale şi a celei utile pentru activitatea secţiei-------------------67

2.8 Calculele tehnologice pentru secţia patisserie--------------------------------------------------69

2.8.1 Elaborarea şi calcularea  programului de lucru al secţiei---------------------------------69

2.8.2 Determinarea numărului de lucrători--------------------------------------------------------70

2.8.3 Calcularea cantităţii de aluat------------------------------------------------------------------71

2.8.4 Calcularea si alegerea cuptorului electric----------------------------------------------------73

2.8.5 Alegerea şi calcularea utilajului --------------------------------------------------------------79

2.8.6 Calcularea şi alegerea utilajului frigorific---------------------------------------------------80

2.8.7Calcularea şi alegerea utilajului nemecanic de productie---------------------------------84

2.8.8 Calcularea suprafeţei totatale şi a celei utile pentru activitatea secţiei-----------------86

 

 

Compartimentul III

Previziuni economice

3.1Calcularea necesităţii de investiţii şi organizarea creditării întreprinderii--88

3.2 Calcularea pricipalilor indicatori economici--------------------------------------92

 

Concluzie-------------------------------------------------------------------------------------100

Bibliografie----------------------------------------------------------------------------------101

Anexe-----------------------------------------------------------------------------------------102

Descriere: 

Alimentaţia publică este prezentată ca una din ramurile de bază care se bucură de o mare aplicare în zilele noastre, ea se caracterizază prin aplicarea ei atît în măsuri individuale, adică prelucrarea şi prepararea bucatelor în condiţii casnice, cît şi deservirea consumatorilor în întreprinderi de alimentaţie publică.

9 puncte