Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Proiectarea tehnologica la compania de transport SRL „Stroi Snab Complect”

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

16.05.2015
Volumul: 
114 pagini
Cuprins: 

INTRODUCERE 3

 

CAPITOLUL 1. CARACTERISTICA ÎNTREPRINDERII SRL „STROI SNAB COMPLECT” 5
1.1 Dezvoltarea transportului in relațiile social-economice a populației 5
OBIECTUL ACTIVITĂŢII DE TRANSPORT ÎL CONSTITUIE DEPLASAREA ÎN SPAŢIU A CĂLĂTORILOR ŞI MĂRFURILOR. 5
1.2. Caracteristica întreprinderii 7
1.3. Analiza activităţii economice a întreprinderii SRL „Stroi Snab Complect” 8
1.4. Analiza tehnologiei existente la ÎT a autovehiculelor la întreprindere și argumentarea proiectului de licență 13
1.5. Structura parcului auto 15
1.6. Lista lucrărilor de reparații la intreprindere 18

 

CAPITOLUL 2. PROIECTUL TEHNOLOGIC. CONTRIBUȚII LA REORGANIZAREA SAU MODERNIZAREA ATELIERULUI DE MENTENANȚĂ A UTILAJULUI 21
2.1. Datele iniţiale şi normative 21
2.2. Determinarea programului de producţie de RT şi diagnosticare 24
2.3. Corectarea normativelor periodicităţilor RT şi parcursului până la RK sau garantat 24
2.4. Determinarea indicatorilor tehnici de exploatare a parcului de autovehicule 26
2.5. Determinarea programului de producţie de RT şi diagnosticare 28
2.8. Corectarea normativelor manoperei RT și RC 32
2.9. Determinarea volumului anual de lucru la RT şi RC 33
2.10. Determinarea volumului anual de lucru a lucrărilor auxiliare 39
2.11. Determinarea numărului de posturi pentru RT, diagnosticare şi RC a autovehiculelor 40
2.12. Determinarea numărului de muncitori productivi şi auxiliari, şi a numărului de personal tehnico-ingineresc 42

 

3. CAPITOLUL CONSTRUCTIV 45
3.1 Determinarea suprafețelor încăperilor de producție pentru lucrări 45
3.2 Cerinţele generale şi normative în construcţie 47
3.3 Destinația, construcția și principiul de funcționare a punții din față la autocamioane 48
3.4. Defecţiunile posibile, simptomele şi cauzele apariţiei acestora 50
3.5. Cerinţele tehnice la dezasamblarea, asamblarea şi reparaţia punţii din faţă la autocamioane, materialele şi instrumental utilizat 51
3.6. Planul operațiilor procesului tehnologic 55
3.7. Elaborarea fişelor tehnologice şi de schiţă a procesului tehnologic de RC a punţii din faţă la autocamioane 62
3.8. Determinarea programului de lucru a atelierului de reparaţie. 68

 

4. SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ 80
4.1 Legislația în domeniul securității muncii 80
4.2. Organizarea securității muncii la SRL „Stroi Snab Complect” 82
4.3. Instrucțiuni de protecţia muncii pentru șoferii de la întreprindere 84
4.4. Evaluarea factorilor de risc la locurile de muncă în sectoarele de producere 87
4.5 Măsurile tehnicii securității la secția de agregate 89
4.6. Asigurarea securității împotriva incendiilor a sectorului de producere 91

 

5. PARTEA ECONOMICĂ 95
5.1. Determinarea eficienţei economice al proiectului atelierului de ÎT și RC a autovehiculelor 95
5.2. Calculul cheltuielilor de regie 100
5.3 Deviza cheltuielilor de regie 106

 

CONCLUZII 109
BIBLIOGRAFIE 112

Descriere: 

Civilizaţia modernă, caracterizată printr-un schimb masiv de valori materiale şi spirituale, reclamă o permanentă deplasare a oamenilor dintr-un loc în altul. Transporturile structurează spaţiul marilor oraşe moderne, stimulând dezvoltarea schimburilor internaţionale. Transportul rutier în continuă dezvoltare este forţa motrice a întregii economii. Transportule au devenit un element indispensabil, întrucât oferă societăţii posibilităţi  de deplasare, comunicare, de percepere şi asimilare a cât mai mult din ceea ce oferă civilizaţia umană.

10 puncte