Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Proiectarea și crearea unui magazin online în aplicația Android

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

19.06.2018
Volumul: 
77 pagini
Cuprins: 

Introducere

Capitolul I. FUNDAMENTARE TEORETICĂ ȘI ANALIZA DOMENIULUI DE STUDIU
1.1. Noțiuni generale despre vînzările online
1.1.1. Internetul ca mediu de vînzare online
1.1.2. Tipuri și strategii de vînzări online
1.1.3. Magazine online în viziunea  clientului contemporan
1.2. Analiza magazinelor online
1.2.1. Analiza comparativă a concurenților pe piața locală și globală
1.2.2. Argumentarea creării magazinului online
1.3. Noțiuni generale despre instrumentele de lucru utilizate
1.3.1. Limbajul de programare Java
1.3.2. Argumentarea alegerii platformei Android pentru realizarea magazinului online
 
Capitolul II. APLICAREA METODOLOGIILOR DE LUCRU ÎN PROIECTAREA MAGAZINULUI ONLINE
2.1. Ipoteza de lucru în raport cu metodologiile aplicate
2.1.1. Analiza arhitecturii sistemului de operare Android
2.1.2. Metodologiile de concepție și realizare a magazinului online
2.1.3. Definirea parametrilor de performață pentru sistemul informatic creat
2.2. Proiectarea sistemului informațional
2.2.1. Alegerea argumentată a modelului de lucru client-server
2.2.2. Metodologii de securizare a schimbuilui de date și plăților online
2.2.3. Aplicarea tehnologiilor Android pentru implementarea sistemului informațional
 
Capitolul III. ANALIZA REZULTATELOR OBȚINUTE ȘI TESTAREA SISTEMULUI INFORMAȚIONAL
3.1. Analiza sistemului informațional creat
3.1.1. Analiza cazurile de utilizare ale plicației mobile
3.1.2. Analiza părților componente ale aplicației mobile
3.2. Analiza datele de intrare și ieșire ale sistemului informațional creat
3.2.1. Analiza structurii bazei de date
3.2.2. Procesul de gestionare a produselor din magazinul online
3.3. Publicarea aplicației și mentenața
3.3.1. Integrarea sistemului de analiză în timp real
3.3.2. Publicarea aplicației pe platforma internaționala Google Play 

Concluzii

Descriere: 

Accesul cetăţenilor la informaţie este o cerinţă actuală a dezvoltării societăţii în contextul globalizării proceselor şi fenomenelor contemporane. Dezvoltarea societăţii informaţionale, bazată pe dezvoltarea infrastructurilor mobile, creează cadrul necesar asigurării accesului oricărui cetăţean la informaţii care îl privesc sau care au influenţă asupra condiţiilor sale de muncă, de studiu sau de viaţă.

10 puncte