Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Proiectarea magazinului online de produse cosmetice în limbajul Joomla

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

18.06.2018
Volumul: 
35 pagini
Cuprins: 

INTRODUCERE...........6

 

1. CADRUL TEORETIC..........9
1.1. Conceptul general de comerț electronic.............................................................9
1.1.1. Noțiuni generale ale comerțului electronic.......................................................9
1.1.2. Structura marketingului de rețea – de modificat oleaca...................................10
1.1.3. Informatizarea societății din Republica Moldova...............................................12
1.2. Sisteme de comerţ electronic pe dispozitive mobile si calculator..........................14
1.2.1. Conceptul sistemelor de comerț electronic pe dispozitivele mobile si web.........14
1.2.2. Avantajele și dezavantajele utilizării aplicațiilor web Joomla pentru comerțul electronic......16
1.2.3. Calitatea și constrîngerile aplicațiilor de comerț electronic...............................18
1.3. Cerinţe generale pentru crearea magazinului online de produse cosmetice.........20

 

2. METODOLOGIA CERCETĂRII........22

2.1. Metode de proiectare  a sistemului de comerț electronic.................................22
2.1.1. Metodele de concepţie şi de realizare a sistemelui de comerț electronic........22
2.1.2. Analiza indicatorilor de performață pentru sistemul de comerț electronic.......24
2.1.3. Utilizarea tehnicii de modelare a obiectelor pentru proiectare sistemului informational......27
2.2. Descrierea softurilor și limbajelor de programare utilizate..............................29
2.2.1. Ce este Joomla.........................................................................................29
2.2.2. Configurare mediu de lucru Joomla...........................................................31

Descriere: 

Accesul cetăţenilor la informaţie este o cerinţă actuală a dezvoltării societăţii în contextul globalizării proceselor şi fenomenelor contemporane. Dezvoltarea societăţii informaţionale, bazată pe dezvoltarea infrastructurilor mobile, creează cadrul necesar asigurării accesului oricărui cetăţean la informaţii care îl privesc sau care au influenţă asupra condiţiilor sale de muncă, de studiu sau de viaţă.

8 puncte