Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Problemele actuale a politicii externe a RM după semnarea acordului de asociere cu UE

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

09.03.2017
Volumul: 
76 pagini
Cuprins: 

LISTA ABREVIERILOR..........................................3

ADNOTARE (în limba română, engleză, rusă)...........4

INTRODUCERE....................................................7

 

I. Aspecte istoriografice şi delimitări teoretice privind politica externă a RM în contextul Acordului de Asociere......12

1.1 Evoluţia politicii externe a Republicii Moldova în cadrul integrării europene: studiu istoriografic......12

1.2 Сonсерtul dе роlitiсă еxtеrnă: еvоluţii şi рriоrităţi.......19

1.3 Acţiunile de politică externă a Republicii Moldova în contextul semnării Acordului de Asociere cu UE.....27

1.4 Concluzii la Capitolul I........33

 

II. Impactul semnării Acordului de Ascociere cu UE asupra priorităţilor politicii externe a Republicii Moldova.......34

2.1 Provocări şi perspective pentru comerţul extern al Republicii Moldova.......... 34

2.2 Рrоblеmа dереndеnţеi еnеrgеtiсе şi сăutаrеа nоilor sursе dе еnеrgiе...........40

2.3 Contribuţia Uniunii Europene în reglementarea conflictului trаnsnistrеаn....... 53

2.4 Concluzii la Capitolul II.............................................................................67

 

CONCLUZII Şi RECOMANDĂRI ...................................70

BIBLIOGRAFIE...........................................................73

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII      77

Descriere: 

Prezenta cercetare este actuală deoarece încearcă să răspundă la un şir de întrebări referitoare la problemele generate de contextul intern şi regional, probleme care au însoţit şi vor continua să influenţeze procesul de asociere. În acest sens, cea mai presantă întrebare este dacă a fost justificată semnarea Acordului de Asociere, în condiţiile în care principalele forţe politice din ţară împărtăşesc opinii opuse pe marginea acestui subiect, ducînd astfel la aprofundarea divizării societăţii.

9 puncte