Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Problema sărăciei în presa autohtonă

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

12.04.2017
Volumul: 
47 pagini
Cuprins: 

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I. TEMATICA SĂRĂCIEI ÎN VIZIUNEA LITERATURII DE SPECIALITATE

1.1. Concepte privind sărăcia: esență, termeni, definiții

1.2. Abordări cu privire la evaluarea sărăciei

1.3. Particularitățile și tendințele sărăciei în Republica Moldova

 

CAPITOLUL II. ANALIZA REFLECTĂRII SĂRĂCIEI ȘI EVENIMENTELOR SOCIALE ÎN PRESA SCRISĂ. STUDIU DE CAZ

2.1. Evenimentele sociale la ziarul „Timpul”

2.2. Tematica socială în ziarul „Moldova Suverană”

2.3. Reflectarea evenimentelor sociale de către ziarul „Jurnal de Chișinău”

2.4. Contribuţii ale mass-media la promovarea unei imagini echilibrate a ţării. Soluții posibile

 

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Descriere: 

Fenomenul sărăciei reprezintă o preocupare importantă pentru multe guverne și continuă să afecteze un procent considerabil din numărul populației la nivel global. În ultimele decenii, problema sărăciei rămâne prezentă pe agenda multor guverne, în pofida dezvoltării economice și tehnico-informaționale.

9 puncte