Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Particularitățile sau problemele actuale de activitate a farmaciilor comunitare de rețea și individuale în Moldova

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

20.11.2016
Volumul: 
64 pagini
Cuprins: 

INTRODUCERE
 
CAPITOLUL I. CARACTERISTICA GENERALĂ A SISTEMULUI FARMACEUTIC

1.1. Concepte generale privind evoluția farmaciilor
1.2. Coordonarea sistemului farmaceutic
1.3. Organisme naționale și internaționale în domeniul farmaciei
1.4. Statistica industriei farmaceutice autohtone
 
CAPITOLUL II. ACTIVITATEA FARMACIILOR COMUNITARE ȘI INDIVIDUALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

2.1. Activitatea farmaciilor comunitare în baza legislației autohtone
2.2. Organizarea și funcționarea farmaciilor comunitare de rețea și individuale în Republica Moldova
2.3. Cerințe față de încăperile și spațiile farmaciilor analizate
2.4. Particularitățile farmaciilor comunitare de rețea și individuale
2.5. Probleme și modalități de îmbunătățire a activității farmaciilor comunitare și individuale în Republica Moldova
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Descriere: 

La moment în Republica Moldova activează  1092 unități de farmacii licențiate. În municipiul Chișinău sunt amplasate 434 farmacii, în mun. Bălți – 76 farmacii, în centrele raionale 336 farmacii și în localitățile rurale 246 farmacii.

Activitatea farmaceutică în Republica Moldova se licențiază în conformitate cu prevederile Legii nr. 1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică, cu modificările ulterioare. Ultimele modificări la Legea nr. 1456/1993, efectuate prin Legea nr. 57 din 01 aprilie 2011, în vigoare din 29 aprilie 2011, prin care au fost introduse norme cu privire la amplasarea farmaciilor nou fondate, în scopul asigurării accesului la medicamente a populației din mediul rural.

10 puncte